Najważniejszym dokumentem przy zakupie konia jest paszport konia. Aby zgodnie z prawem wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz.450) oraz ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz.872) z późniejszymi zmianami. W przypadku koni zadanie wydawania paszportów powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 1 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do księgi kuców i rejestru kuców oraz koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) są identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

Kolejnymi dokumentami, jakie powinny być do dyspozycji, to oczywiście dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Zwłaszcza jednak sprzedającego. Wielokrotnie słyszeliśmy historie, że konia sprzedała osoba niemająca prawa do tej czynności (poniżej napiszemy o pełnomocnictwach) albo osoba podająca się za właściciela. Dlatego warto sprawdzić, czy dana osoba to ta osoba, która może rozporządzać koniem. Dowód osobisty jest konieczny również do spisania umowy, gdzie notujemy numer dowodu osobistego i (lub) numer PESEL.

Pełnomocnictwo. Jeśli osoba, która sprzedaje konia, nie jest osobą, która może koniem rozporządzać, powinna mieć ze sobą właściwe pełnomocnictwa. Często zdarzają się sytuacje życiowe, gdzie koń jest formalnie w posiadaniu rodziców, ale znajduje się pod opieką dziecka. Formalnie jednak dziecko nie może podpisać umowy sprzedaży konia. Musi to zrobić formalny właściciel, czyli rodzic. Często zdarzają się też sytuacje, że formalny właściciel konia jest właścicielem tylko hobbystycznie, nie zajmuje się koniem, nie jeździ konno. Może żyć nawet na drugim końcu Polski i widzieć swojego rumaka tylko na zdjęciach. Koń znajduje się w treningu u danej osoby. Właściciel podejmuje decyzję o sprzedaży konia, a czynność tę zleca opiekunowi. Opiekun taki powinien więc mieć przy sobie pełnomocnictwo. I tutaj też ważna uwaga – po podpisaniu umowy oryginał pełnomocnictwa zabieramy ze sobą.

Zdarzają się sytuacje, że sprzedający kupił wcześniej konia, ale nie dokonał niezbędnych zmian w paszporcie. Widnieje tam nadal wcześniejszy właściciel. Kupując więc konia, powinniśmy mieć do wglądu wcześniejsze umowy. Wyobraźmy sobie sytuację, że konia sprzedaje nam Adam Nowak, ale w paszporcie widnieje jako poprzedni, wcześniejszy właściciel Jan Kowalski. Pytamy więc, na jakiej podstawie Adam Nowak sprzedaje konia, którego właścicielem według paszportu jest Jan Kowalski. Adam Nowak mówi nam, że kupił konia dwa lata temu, ale „nie zdążył” dokonać zmian w paszporcie. My jednak nie mamy pewności, czy Adam Nowak może dysponować tym koniem. Musimy mieć jakąś „podkładkę”, jakiś dokument. Możemy więc zażądać przedstawienia dokumentu, na podstawie którego Adam Nowak może dysponować tym koniem. Może to być wcześniejsza umowa kupna konia, umowa darowizny (jeśli koń był darowany), czy też inny dokument mówiący o przejęciu konia przez Adama Nowaka od Jana Kowalskiego.

Jeśli koń przechodził skompilowane leczenia, powinien posiadać swoją dokumentację medyczną. Powinno się taką dokumentację przejąć razem z koniem. Często właściciele prowadzą dokumentację od weterynarzy, dentystów, saddlefitterów, masażystów z najdrobniejszymi schorzeniami i rutynowymi badaniami. Taką dokumentację warto otrzymać. Natomiast jeśli były to poważne schorzenia, wymagające długotrwałego leczenia, czy też pobytu w klinice, taka dokumentacja musi być przekazana obowiązkowo.

3.1. Badania weterynaryjne konia.

3.2. Formalny zakup konia.

3.2.1. Negocjacje cenowe i zapłata
3.2.2. Dokumenty niezbędne przy zawieraniu umowy
3.2.3. Jak przygotować poprawną umowę kupna-sprzedaży konia

3.3. Transport konia do nowej stajni.