Na początku przytoczmy kilka regulacji prawnych, dotyczących transportu koni, które możemy znaleźć w przepisach: ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 6 dotyczy przemieszczania koniowatych po 1 maja 2004 roku (po wstąpieniu do UE). Dz.U.69 poz.625; ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.

Rodzaje dokumentów koniecznych podczas transportu w Unii Europejskiej to: świadectwo zdrowia lub poświadczenie zdrowotności, paszport, decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, dopuszczająca środek transportu, zaświadczenie o kwalifikacjach kierowcy lub konwojenta, plan trasy (dla transportu powyżej 8 godzin), dokumentacja środka transportu (ewidencja zwierząt) oraz poświadczenie mycia i dezynfekcji.

Często słyszymy pytanie, czy należy nakarmić konia przed samym transportem. Zdecydowanie odradzamy karmienie koni paszą treściwą bezpośrednio przed transportem, ponieważ stres może doprowadzić do zatkania układu pokarmowego, a to w konsekwencji do kolki. Ostatni taki posiłek koń powinien zjeść kilka godzin przed transportem. Nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o karmienie paszą objętościową (sianem). Przed transportem należy upewnić się, że koń przekazywany do transportu jest napojony.

Czyli jak przygotować konia? Na 3 godziny przed transportem koń powinien otrzymać paszę objętościową (siano) oraz wodę. Do transportu koń powinien być zaopatrzony w mocny kantar, uwiąz, zaleca się (chociaż nie wymaga się) stosowanie ochraniaczy na ogon oraz kończyny (o czym niżej), a jeśli transport odbywa się w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak niskie temperatury i wysoka wilgotność, to zaleca się stosowanie lekkiej derki, umożliwiającej także odprowadzenie wilgoci. W czasie transportu doradza się oferowanie koniowi co 4 godziny wody, jednak bardzo często konie nie chcą pić. Można zadawać siano, aczkolwiek najlepiej w czasie postoju, gdyż w drodze, kiedy w przyczepie jest większa rotacja powietrza, koń narażony jest na zapylenie i niepotrzebne wdychanie kurzu i drobinek siana, drażniących dodatkowo układ oddechowy oraz oczy. Zapobiec temu można poprzez zwilżenie siana. Z tego samego powodu nie jest polecane umieszczanie w przyczepie żadnej ściółki. Nie jest wymagane rozstępowanie się konia przed transportem, ale można to oczywiście zrobić, aby przygotować jego stawy do intensywnej pracy na nierównościach polskich dróg.

3.2. Formalny zakup konia.

3.3. Transport konia do nowej stajni.

3.3.1. Przygotowania przed transportem konia
3.3.2. Jak znaleźć odpowiedni transport
3.3.3. Wprowadzanie konia do transportu
3.3.4. Jak transportować konia

3.4. Sprzęt dla konia, jaki musimy mieć w chwili zakupu konia.