Każdy koń przekazywany do transportu musi mieć paszport z aktualnym szczepieniem przeciwko grypie nie starszym niż pół roku i nie nowszym niż dwa tygodnie. Bardzo ważne jest to, aby konie, które mają być transportowane, nie były szczepione ani odrobaczane w dwutygodniowym okresie poprzedzającym transport. Zignorowanie tego zalecenia w połączeniu ze stresem towarzyszącym transportom może doprowadzić do osłabienia organizmu transportowanych koni.

Koń w transporcie powinien mieć ochraniacze na nogach. Dobrym rozwiązaniem jest również ochraniacz na ogon, gdyż może obcierać się o belkę ograniczającą go z tyłu i może też się o nią zapierać. Dotyczy to jednak wyłącznie koni doświadczonych w transporcie. Młode konie, które nie mają doświadczenia ani w transporcie, ani z ochraniaczami, mogą odczuwać duży stres i dyskomfort. Można więc w takim przypadku rozważyć transport bez ochraniaczy. Ponadto, jeśli transportujemy konia latem podczas dużych upałów i na duże odległości, ochraniacze mogą powodować przegrzanie nóg i odparzenia. Warto jest więc również w tym przypadku rozważyć ściągnięcie ochraniaczy. Konie podczas załadunku i transportu powinny mieć kopyta w bardzo dobrym stanie. Jeśli na kopytach są zadziory, powinniśmy je spiłować tarnikiem lub wyciąć. Zadbane kopyta znacząco poprawiają bezpieczeństwo podczas transportu. Gdy przyczepa wjedzie na dziurę, samochód jest na zakręcie, czy też gwałtownie hamuje, konie tracą równowagę i mogą się zranić takim zadziorem.

Podczas podróży konie powinny mieć stały dostęp do zmoczonego siana. Zagryzanie stresu pozwala im łatwiej znieść trudy podróży. Koń skupiony na jedzeniu siana nie myśli o transporcie i bodźcach zewnętrznych płynących do niego podczas transportu. Siano powinno być zmoczone, aby nie pyliło podczas transportu, gdzie występują duże rotacje powietrza. Przy dłuższych transportach konie powinny być pojone co 4 godziny. Konie w transporcie, mającym trwać więcej niż 12 godzin, powinny mieć zorganizowane postoje co maksymalnie 12 godzin, podczas których przez kolejne 12 godzin będą odpoczywały w zaprzyjaźnionej stajni. Stajnię taką powinniśmy znaleźć przed podróżą i umówić się na postój konia. Trasa powinna być tak dobrana, aby można było dojechać do niej bez większych trudności. Ze względów bezpieczeństwa konie podczas transportu, jak również podczas przerw powinny mieć dostęp tylko do paszy objętościowej oraz do wody. W okresie od pierwszego załadunku do ostatniego rozładunku nie zaleca się podawania paszy treściwej, która w połączeniu ze stresem może doprowadzić do zatkania układu pokarmowego.

W trakcie jazdy kierowca powinien zachować ostrożność podczas wszelakich manewrów, delikatnie hamować i przyspieszać oraz łagodnie wykonywać zakręty, aby podróż dla konia była jak najbardziej komfortowa. Jest to niesamowicie istotne z dwóch powodów. Po pierwsze gwałtowna jazda może spowodować urazy, naciągnięcia ścięgien, zaburzenia równowagi, które mogące pozostawić trwały ślad. Po drugie, jeśli koń odczuje dyskomfort podczas transportu, kolejnym razem będzie się prawdopodobnie wzbraniał przed wejściem do przyczepy. Wprowadzenie go do bukmanki będzie i dla niego i dla właściciela dużym stresem. Jeśli podejmie się tego osoba niedoświadczona, efekty mogą być opłakane.

Po transporcie dobrze jest konia kilkanaście minut oprowadzać, a jeśli jest spocony, trzeba nakryć go suchą derką. Należy zapewnić mu odpoczynek w spokoju, napoić i po pewnym czasie zadać trochę siana. Zalecane jest zrezygnowanie z paszy treściwej w dniu transportu i po transporcie. Czasem w wyniku transportu występuje łzawienie z oczu oraz lekki katar, nie są to jednak objawy bardzo niepokojące.

3.2. Formalny zakup konia.

3.3. Transport konia do nowej stajni.

3.3.1. Przygotowania przed transportem konia
3.3.2. Jak znaleźć odpowiedni transport
3.3.3. Wprowadzanie konia do transportu
3.3.4. Jak transportować konia

3.4. Sprzęt dla konia, jaki musimy mieć w chwili zakupu konia.