4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

Posiadanie własnego konia wiązać się będzie z pewnymi prawnymi aspektami. Nowe sytuacje prawne mogą być zaskakujące i niezrozumiałe. Dlatego też w tym ostatnim rozdziale chcemy przeprowadzić Cię przez te zagadnienia prawne.

Na początku skupimy się na odpowiedzialności właściciela konia, gdyż to może być dla Ciebie bardzo kosztowne. Przedstawimy tu pewne kwestie związane z odpowiedzialnością za wierzchowca i skutkami jego wybryków. Konie to niebezpieczne zwierzęta, które mogą wyrządzić szkodę zarówno osobom, jak i mieniu. Napiszemy więc kilka słów o odpowiedzialności za postępowanie konia i o winie za jego wybryki. Zwrócimy też uwagę na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, które warto posiadać, mając swojego konia.

Następnie skupimy się na rodzajach umów, jakie przyjdzie Ci zawierać. Wcześniej wspominano już o najważniejszej, czyli umowie kupna konia. Tutaj napiszemy o umowach pensjonatowych, umowach o trening konia i jeźdźca oraz o umowach dzierżawy konia.

Wspomnimy także o Twoich obowiązkach względem Polskiego Związku Hodowców Koni i o obowiązku dokonania zmiany w rejestrze koni, prowadzonym przez PZHK, gdyż masz na to tylko siedem dni od zakupu konia.

W dalszej części napiszemy o odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi, jeśli okaże się, że nieuczciwy sprzedawca sprzedał Ci konia, niezgodnego z jego przeznaczeniem, który ma wady ukryte, najczęściej zdrowotne. Pokażemy, jakie masz prawa i jak możesz ich dochodzić. Co możesz uzyskać od sprzedającego i jak to zrobić.

Ostatnia część niniejszego rozdziału to kwestia podatków. W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Również przy zakupie konia masz obowiązek odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. Jest to tak zwany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości konia. Objaśnimy, jak to zrobić i w jakich terminach.

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.