Biorąc pod uwagę szeroki zakres szkód, od majątkowych po szkody na osobie, które może wyrządzić niekontrolowane zachowanie naszego konia, należy uznać, że kwoty odszkodowań lub zadośćuczynień mogą być bardzo wysokie. Tym samym należy minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności za tego typu szkody. Najprostszym sposobem jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC przez każdego konia (posiadacza konia) jest w jego najlepiej pojętym interesie jako właściciela. Ponadto ubezpieczenie OC jeźdźca, posiadacza konia, czy też OC konia powinno być także wyrazem dbałości o bezpieczeństwo osób postronnych.

Na rynku istnieje wiele ofert ubezpieczenia OC konia. Cenowo zaczynają się już od 50 złotych rocznie i rosną wraz z rozrastającym się zakresem ochrony. Jednak każdy odpowiedzialny właściciel konia powinien takie ubezpieczenie wykupić dla bezpieczeństwa swoich finansów i dla własnego spokoju.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia, które warto rozważyć jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Pamiętajmy, że większość ubezpieczeń NNW, które mamy wykupione w szkole, w pracy, które mamy razem na przykład z ubezpieczeniem OC/AC auta i inne, także prywatne, wyłączają jazdę konną spod zakresu ochrony. Dlatego też warto nabyć tak zwane “Riders Casco” bądź też inne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem szkody na zdrowiu powstałe w wyniku jazdy konnej. Pamiętajmy, że o wypadek na koniu nie jest łatwo. A wypadek, który doprowadzi do braku możliwości pracy zarobkowej może sprawić, że nie będziemy mieć środków na życie, na leczenie i na utrzymanie konia.

Ceny ubezpieczeń NNW obejmujących swym zakresem ochrony wypadki podczas jazdy konnej zaczynają się od 100 złotych rocznie w zależności od poziomu wyszkolenia jeźdźca (często ceny spadają wraz ze wzrostem umiejętności dokumentowanych posiadanymi odznakami jeździeckimi).

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.