Polski Związek Hodowców Koni (skrót PZHK) to organizacja, której tradycja sięga 1895 roku. Wtedy to w pruskim zaborze powołano Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Dwudziestolecie międzywojenne zaowocowało powołaniem związków hodowców koni na terytorium młodego państwa polskiego. Obecnie Polski Związek Hodowców Koni zrzesza około 15 tysięcy członków hodujących wszystkie rasy koni. PZHK jest samorządną społeczno – zawodową organizacją, reprezentującą swych członków. Działa jako związek rolniczych zrzeszeń branżowych, zrzesza okręgowe lub wojewódzkie Związki Hodowców Koni o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz Związki Rasowe lub Użytkowe o zasięgu większym niż jedno województwo.

Wśród licznych zadań, jakie przypisane są do PZHK, znajduje się także prowadzenie rejestru koni. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw z 2008 roku numer 204 pozycja 1281 i z 2009 roku numer 116, pozycja 976) w przypadku zmiany właściciela koniowatego, nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr (w tym przypadku PZHK), przedstawiając umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego, a w szczególności:

  • imię i nazwisko albo nazwa,
  • miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres,
  • numer PESEL lub REGON.
  • paszport koniowatego.

Polski Związek Hodowców Koni informuje w swoim komunikacie, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) lub Wojewódzkich Związków Hodowców Koni (WZHK), po sprawdzeniu danych w bazie danych koniowatych i dokumentach źródłowych.

Po zakupie konia, w terminie 7 dni od daty zakupu z umowy, nowy właściciel powinien udać się do swojego Okręgowego bądź Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w celu naniesienia zmian w rejestrze. Można to także zrobić korespondencyjnie. Właściwe miejscowo Okręgowe bądź Wojewódzkie Związki Hodowców Koni można znaleźć na ich stronie internetowej: http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/

Przy zmianie właściciela konia OZHK/WZHK pobiera opłatę w wysokości 11 złotych. W przypadku zmiany dokonywanej korespondencyjnie należy doliczyć koszt odesłania paszportu w wysokości 6.5 złotego. Płatności dokonuje się na miejscu w gotówce w biurze OZHK/WZHK. W przypadku zmiany właściciela korespondencyjnie można zapłacić przelewem na konto właściwego OZHK/WZHK. Wtedy w tytule płatności podajemy: „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę posiadacza – nazwa konia nr paszportu” np. „Katarzyna Nowak – opłata za zmianę posiadacza konia – Kopytkowy POL999679999999. Spotykaliśmy się też z praktyką zapłaty gotówką poprzez dodanie jej do koperty z dokumentami. Przed wysłaniem paszportu z dokumentami, jeśli wybraliśmy taką formę, warto zadzwonić do właściwego OZHK/PZHK w celu potwierdzenia kwot wskazanych powyżej i możliwości skorzystania z formy korespondencyjnej.

Uwaga. Od dłuższego czasu nie można dokonać zmiany właściciela konia na podstawie nieaktualnych już formularzy „Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego” – tego, którego wzór jest w paszporcie.

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.