Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) są obciążone niektóre czynności prawne, których przedmiot nie został obciążony podatkiem VAT. Podstawowym aktem prawnym, regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 626, z późniejszymi zmianami). Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak (między innymi) umowy sprzedaży.

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale umowa kupna-sprzedaży konia jest czynnością cywilnoprawną, która to czynność powinna być opodatkowana. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, wynikający z umowy sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 7 ust. 1, p. 1), a) Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej wynosi 2%.

Omawiany podatek należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty (w ciągu 14 dni od dnia zakupu konia a konkretniej daty z umowy kupna konia). Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy PCC jest pobierany przez płatnika.

Organ podatkowy nie wzywa podatnika do zapłaty – podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia i zapłacenia podatku. Aby opłacić podatek, w pierwszej kolejności ustal, jaki jest właściwie miejscowo dla Ciebie urząd skarbowy. Następnie wypełnij prostą deklarację PCC-3. Formularze znajdziesz w internecie. Następnie złóż formularz we właściwym urzędzie skarbowym lub prześlij go do urzędu skarbowego pocztą, listem poleconym. Ostatnim krokiem będzie zapłata podatku na właściwy rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. W urzędzie skarbowym co do zasady funkcjonują cztery rachunki bankowe, na które wpłacasz różne należności podatkowe. Upewnij się, czy numer rachunku, na który zamierzasz wpłacić pieniądze, jest właściwy dla podatku od czynności cywilnoprawnych.

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.